MyKi Auto

MyKi Auto предоставя четворна локация чрез GPS, GLONASS, LBS и WiFi. С помощта на системата за оптимизиране на батерията, MyKi Auto издържа до 90 дни с едно зареждане. Тракерът е с водоустойчив корпус – IPX5. Тампералармата ви известява, ако някой премахне тракера от мястото, където сте го поставили. Силният магнит на MyKi Auto ви позволява да го поставите върху всякаква метална повърхност в автомобила ви, като в комплекта се предлага поставка за поставяне на устройството върху всякакви други повърхности, чрез залепяне.

Да, тракерът MyKi Auto е с водоустойчив корпус – IPX5.

1. Извадете тракера от кутията и го заредете чрез зарядното, което е в кутията.
2. Поставете SIM картата в SIM слота, като използвате прореза (фиг.4 от инструкциите за употреба) за да отворите капака на устройството по начина показан на (фиг.5 от инструкциите за употреба). SIM картата трябва да е с премах- нат PIN код и активна услуга за пренос на мобилни данни.
3. Плъзнете ключа за спиране на захранването на батерията в позиция ON.
4. Добавете тракера към мобилното приложение MyKi Auto.

Може да го инсталирате като сканирате QR кода от кутията или посетете Google Play за Android или App Store за iOS.

Отворете апликацията MyKi Auto и натиснете „Създай профил“:
• Прегледайте и потвърдете Декларацията за поверителност и Общите условия
• Въведете Вашия имейл адрес
• Потвърдете мейл адреса
• Въведете парола (трябва да съдържа шест или повече символа)
• Потвърдете паролата
• Въведете ID на MyKi Auto
• Въведете име на тракера
• Въведете Вашият телефонен номер
• Въведете телефонния номер на тракера
• Натиснете РЕГИСТРАЦИЯ (фиг.6 от инструкциите за употреба)

Устройството се инсталира бързо и лесно, без да има нужда от кабели (фиг.7 от инструкциите за употреба). На гърба на устройството има силен магнит, като можете да поставите тракера на различни места с метална повърхност във вашето превозно средство. Също така можете да монтирате тракера върху неметални повърхности с наличната стойка, като я залепите върху желаната повърхност и поставите MyKi Auto върху нея.

Индикаторът за състояние се изключва автоматично, след като устройството е включено в продължение на повече от 3 минути. Ако устройството е в режим на позициониране, можете на натиснете бутона за Включ- ване/Изключване за 10 секунди и MyKi Auto ще се изключи след 1 минута.

Функции на MyKi Auto

• Включване – Когато устройството е изключено, задръжте бутона за 3 секунди (Ключа за спиране на захранването от батерията трябва да е в позиция ON).
• Изключване – Когато устройството е включено, задръжте бутона за 3 секунди.

• Активиран защитен режим – В този режим ако бъде засечено движение и/или вибрация, ще получите известие и аларма. За да спрете алармата, трябва да деактивирате този режим от приложението MyKi Auto.
• Деактивиран защитен режим – в този режим няма да получите информация, ако бъде засечено движение и/или вибрация

С помощта на системата за оптимизиране на батерията, MyKi Auto издържа до 90 дни с едно зареждане.

• Позициониране – в този режим устройството изпраща информация на всеки 10 секунди, по време на шофиране. Запазват се маршрутите на пътуванията. Времето на работа е до 45 дни.
• Пестене на батерия – В този режим устройството изпраща информация на всеки 10 минути. Не се запазват маршрутите на пътуванията. Времето на работа е до 120 дни.
• Ултра пестене на батерията – В този режим устройството изпраща информация на всеки 1 час. Не се запазват маршутите на пътуванията. Времето на работа е до 365 дни.
ВНИМАНИЕ! В този режим устройството се изключва за да пести батерия. За да деактивирате този режим трябва да натиснете бутона на устройството или да изчакате той да се включи автоматично, което може да отнеме до 1 час.

В случай, че устройството бъде премахнато от мястото на което сте го поставили, ще получите известие, без значение от режима на работа на батерията и устройството. Ако бъде активирана тампер аларма, ще получавате локация на устройството през 10 секунди в продължение на 20 мин. След това, устройството ще се върне в режима на работа, зададен преди активиране на тампер алармата.

В случай, че заряда на батерята падне под 10% ще получите известие.

MyKi Auto Апликация

В раздел „Местоположение“ на приложението ще видите позицията на тракера на картата в момента. Позицията е определена чрез GPS сигнал, чрез клетките на мобилните оператори или Wi-Fi мрежи в близост.

Да, в режим „Позициониране“ ще получавате информация с актуалното местоположение на вашия автомобил на по-малко от всеки 10 секунди, по време на шофиране. Запазват се маршрутите на пътуванията.

• В режим „Пестене на батерия“ устройството изпраща информация на всеки 10 минути. Не се запазват маршрутите на пътуванията.
• Режим „Ултра пестене на батерия“ устройството изпраща информация на всеки 1 час. Не се запазват маршутите на пътуванията.

• Текущо състояние на защитния режим на тракера: Когато иконата за „защитен режим“ е активиран, ако бъде засечено движение и/или вибрация, ще получите известие и аларма. За да спрете алармата, трябва да деактивирате този режим, като натиснете иконата.
• Когато иконата за „защитен режим“ е деактивирана, Вие няма да получите информация, ако бъде засечено двиажение и/или вибрация. За да преминете в активен режим, трябва да натиснете иконата.

Раздел „История на местоположението“ показва конкретните местоположения, отчетени през деня или през предходните 30 дни, с точното време за всяко от тях.

В приложението MyKi Auto можете да определите до пет „Безопасни зони“. Натиснете бутон , за да добавите безопасна зона. Когато добавяте безопасна зона за първи път ще видите карта с периметър. Преместете картата, така че окръжността да маркира желаната от Вас зона. Можете да промените (увеличите или намалите) периметъра на Безопасната зона, като използвате слайдера. Въведете Име, изберете Икона и цвят за оркъжността и натиснете бутона „Следващ“. След като един път сте определили зоните за безопасност можете лесно да ги активирате или деактивирате, според необходимостта, като използвате иконите в дясната част на екрана. Ако превозното средство напусне Безопасната зона, докато тя е активна, ще получите нотификация. За да редактирате някоя от Безопасните ви зони, натиснете и задръжте съответната икона.

Раздел „Статистика и информация“ показва детайлна информация относно броя маршрути, изминато разстояние, време на движение и средна скорост. Данните се визуализират като седмични средни стойности за конкретния месец, като се пазят данни за последните 12 месеца.

Този раздел показва събития последните за последните 90 дни – Напусната и навлезната безопасна зона, Включен и Изключен защитен режим, Тампер аларми и др.